Home  /  Restaurants  / Firki Veg Desi Kitchen

Firki Veg Desi Kitchen

Cuisine: Rajasthani , Gujarati , Maharashtrian , Fast Food , Desserts , North Indian

Firki Veg Desi Kitchen Menu

FSSAI Authorised
License No. 20150929135339150