Home  /  Restaurants  / Jia - The Oriental Kitchen

Jia - The Oriental Kitchen

Cuisine: Oriental , Chinese , Sushi , Chinese Thai , Pan Asian , Asian

Jia - The Oriental Kitchen Menu

FSSAI Authorised
License No. 11516001000449